picture of Marlon Medeiros

W/L Methods

MethodWinsLosses
Points01

Submission W/L Methods

Submission MethodWinsLosses

Match History

W/L/DOpponentReplayMethodEventWeightDate
L R. Tavares Points 2020 JitzKing Miami 155lbs2020