KASAI Pro 4

KASAI Pro 4

Nov 10, 2018
Event Info
KASAI Pro 4 features an 8-man no-gi tournament at 145lbs (65.77kg) to crown the World Featherweight Champion. PLUS Gordon Ryan vs Matheus Diniz.