2019 Abu Dhabi Grand Slam Abu Dhabi
Jan 10-12
Abu Dhabi, AE