2019 Abu Dhabi Grand Slam Abu Dhabi
Abu Dhabi, AE
Jan 10-12, 2019